Middagsymposium


11 oktober 2018


Amsterdam

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur – Opening sprekers
13.40 uur – Organisatie-overstijgende samenwerking: ga d’r maar aan staan
Koen Westen, docent Verpleegkunde, Avans Hogeschool, vicevoorzitter CCAF en GGZ consultant.
Hoe ziet de moderne GGZ er op dit moment uit en wat betekent dit voor de organisatie en samenwerking van sociale wijkteams en FACT-teams? Onderzoek naar de optimale wijze van samenwerking wordt besproken, alsmede enkele mooie voorbeelden uit de praktijk en de grootste uitdagingen voor de toekomst. Leer welke thema’s van waarde zijn om team- en organisatie overstijgend samen te kunnen werken om herstel voor mensen met psychiatrische aandoeningen mogelijk te maken.

14.30 uur - Pauze

15.00 uur - Hoe bereik je optimale afstemming van zorg en gezamenlijke besluitvorming?
Dr. Pim Peeters, docent-onderzoeker verpleegkunde, Avans Hogeschool en lid klachtencommissie St. Anna ziekenhuis.
Hoe kan optimale afstemming van zorg tussen cliënten, naasten en medewerkers van verschillende teams in de GGZ en het sociaal domein bereikt worden? Het bereiken van gezamenlijke besluitvorming met cliënten, naasten en andere professionals vraagt een implementatieproces dat deze visie weerspiegelt. Er wordt stil gestaan bij optimale afstemming van zorg en de meest effectieve wijze om dat te bereiken. Gelardeerd met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

15.50 uur - Discussie
16.15 uur - Borrel en nazit
17.00 uur - Einde